Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 25125
Registrert 29.04.2021
Firma Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1
Start 06.09.2021
Slutt 31.03.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jolanta Ewa Migala
Kontakt telefon 92506535
Arbeidets art Det skal etablere turveibelysning. Stålmaster med høyde 5-6m, masteavstand ca. 30m, kabelgrøft med 1-2 stk. 75mm rør. Det skal også etablere 2 stk. nye veilys tennpunkter (VTP) langs strekningen.