Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26022
Registrert 07.07.2021
Firma Fornebubanen Oslo kommune
Start 01.09.2021
Slutt 30.04.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lars Christian Karlsen
Kontakt telefon 99157892
Arbeidets art Entreprise K2F, «Forberedende arbeider Lysaker» er planlagt uført for å klargjøre deler av området på Lysaker (Bærum) og Lilleaker (Oslo) for den påfølgende tunnelentreprise, K2B. Dette for igjen å sikre en rask oppstart av tunnelarbeidene, gjennom blant annet etablering av nødvendig infrastruktur for transport av masser over ny midlertidig bru over Lysakerelven, samt etablering av nødvendig riggområder, på Lilleaker og Lysaker.