Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27246
Registrert 11.11.2021
Firma Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1
Start 01.03.2022
Slutt 01.07.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jolanta Ewa Migala
Kontakt telefon 92506535
Arbeidets art Separering av AF overvann/spillvann i Dalsveien, Etablering av gangkulvert under Hosleveien, omdirigering av vannledninger i hosleveien, Flytting av lavspent i dalsveien lekeplass, Permanent flytting av høyspent i hosleveien (sløyfe sør for hosleveien, Ny Lekeplass sør for hosleveien. Ny gang og sykkelsti under hosleveien og utbedring av sykkelsti videre opp mot dalsveien.