Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27896
Registrert 14.02.2022
Firma Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1
Start 03.04.2023
Slutt 01.04.2025
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jolanta Ewa Migala
Kontakt telefon 92506535
Arbeidets art Oppgradering av fortau og gater til høyere og bredere standard. Inkluderer også grøntrabatter, trær, lokal overvannshåndtering/regnbed, gatevarmeanlegg og granittdekker, samt omlegging av høy-/lavspent, kabler og noe VA. Etablering av fjernvarmetrasé på deler av strekningen. Nytt belysningsanlegg.