Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28057
Registrert 07.03.2022
Firma Bærum kommune Prosjekt VA
Start 01.05.2023
Slutt 15.12.2025
Status Godkjent koordinert
Planlegger Rune Berge
Kontakt telefon 45205166
Arbeidets art Fellesføringsanlegg for teknisk infrastruktur i grunnen og i teknisk kulvert Prosjektet har i tidlig fase kontaktet alle kjente infrastruktur-eiere. Vi avholdt oppstartsmøte: 1) For interne i Bærum kommune: 2021-01-15 2) For eksterne 2021-01-14, deltakelse fra følgende infrastruktur-eiere: • Elvia • Telenor v/Eltel Networks • Oslofjord Varme • Global Connect • Telia • Vike Fiber Alle interne og eksterne infrastruktur-eiere har deltatt i møter, meldt inn sine behov og fått forprosjekt-rapport til kommentar før denne ble formelt ferdigstilt 2021-12-21. Planlagt hoved-traséer er vist på plan. Anleggsperioden må tilpasses til flere store kvartalsutbygginger i Sandvika øst i perioden mai 2023 til desember 2025.