Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 32968
Registrert 28.08.2023
Firma ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS)
Start 02.01.2024
Slutt 03.06.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lars Erik Midtskogen
Kontakt telefon 97067662
Arbeidets art Det er flere avganger fra Bærums Verk og Rud som har veldig/kritisk høy belastning i perioder med kulde og høyt forbruk. I den forbindelse er det nødvendig å etablere to nye kabelavganger ut fra Rud transformatorstasjon. Kablene er planlagt å følge samme trasé som eksisterende høyspentkabel som går fra fra Rud transformatorstasjon til driftsbygg for VA, for så å legges videre til skjøtepunkt i kryss Gamle Lommedalsvei og Brynsveien. Da vil last kunne fordeles mellom Bærums Verk og Rud i perioder med høy belastning.