Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 34033
Registrert 11.01.2024
Firma Telia Norge AS
Start 19.02.2024
Slutt 31.05.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Kenneth Olafsen
Kontakt telefon 93493241
Arbeidets art Her økes det om tillatelse til graving av nye trekkerør fra stolpe ved Solhaugveien 21 og frem til stolpe ved Solhaugveien 24 , dereter søkes det om etablering av 1 stk G 48 fiberkabel i totalt 4 stk master/stolper. Se vedlagte kart,ortofoto og gatebilder for mere informasjon