Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 34181
Registrert 06.02.2024
Firma Fornebubanen Oslo kommune
Start 04.03.2024
Slutt 31.07.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Lars Christian Karlsen
Kontakt telefon 99157892
Arbeidets art Fornebubanen skal montere rørspunt og rørvegg langs Snarøyveien og Rolfsbuktveien, ca. 160 meter. Gang og sykkeltrafikk må ledes over på motsatt side, og Ingen VA-ledninger, eller strømkabler blir berørt av arbeidene. En fiberkabel må håndteres midlertidig.