Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/166 0219-840106 Gravearbeid JONGSÅSVEIEN VEI & TRAFIKK CONSULT AS 30.04.2015 30.11.2019
16/526 0219-873519 Gravearbeid LØXAVEIEN ISACHSEN ANLEGG AS 31.12.2018 21.10.2019
18/403 Døskiveien 39-47 Gravearbeid Dønskiveien FIRING & THORSEN AS 04.10.2018 31.12.2019
18/422 VA anlegg Søråsen / Marielundsveien 9 1358 Jar Gravearbeid Marielundsveien TOPAAS OG HAUG AS 15.10.2018 08.06.2020
18/510 Kabelgrøft Olav Ingstads vei Gravearbeid Olav Ingstads vei ISACHSEN ANLEGG AS 29.11.2018 18.11.2019
18/511 kabelgrøft Johs Haugeruds vei Gravearbeid Johs. Haugeruds vei ISACHSEN ANLEGG AS 29.11.2018 28.11.2019
18/512 kabelgrøft Bærumsveien Gravearbeid Olav Ingstads vei ISACHSEN ANLEGG AS 29.11.2018 18.11.2019
18/533 Vebekkveien kabelgrøft Gravearbeid Vebekkveien ISACHSEN ANLEGG AS 11.12.2018 18.11.2019
18/546 Dælibekken Gravearbeid Rudsdalen ISACHSEN ANLEGG AS 06.02.2019 18.11.2019
19/19 prøvegraving Bærumsveien Gangvei Gravearbeid Dønskitoppen ISACHSEN ANLEGG AS 29.01.2019 18.11.2019
19/25 Arbeidsvarsling på midlertidig veg Arbeidstillatelse Hamang terrasse STATNETT SF 04.02.2019 31.12.2023
19/32 Rudsdalen -Vebekkveien Gangvei Arbeidstillatelse Vebekkveien ISACHSEN ANLEGG AS 06.02.2019 18.11.2019
19/45 Hauger skolevei 17 Gravearbeid Hauger skolevei BÆRUM KOMMUNE 09.02.2019 31.12.2019
19/53 Bjørnegårdsvingen 11-13 Arbeidstillatelse bjørngårdsvingen CARL C FON AS 04.03.2019 01.06.2020
19/80 Fagertunveien 1_omlegging GSV Gravearbeid Fagertunveien SKOLLERUD ANLEGG AS 26.03.2019 01.07.2021
19/114 Støttemur Hans Burums vei Gravearbeid Hans Burums vei HENT AS 23.04.2019 01.11.2019
19/115 Bærumsveien 225-227 - riving av bebyggelse Arbeidstillatelse Bærumsveien AF GRUPPEN NORGE AS 23.04.2019 31.12.2020
19/126 Rehabilitering av kommunal vannledning Arbeidstillatelse Wilh. Wilhelmsens vei KJELDAAS AS 06.05.2019 01.11.2019
19/140 Etablering av provisorisk vannledning Gravearbeid Bankveien KJELDAAS AS 03.05.2019 01.11.2019
19/141 Etablering av provisorisk vannledning Gravearbeid Havna KJELDAAS AS 06.05.2019 01.11.2019
19/142 Rehabilitering av kommunal vannledning Arbeidstillatelse Havna Almelien KJELDAAS AS 06.05.2019 01.11.2019
19/143 Rehabilitering av kommunal vannledning Arbeidstillatelse Øvrevollveien KJELDAAS AS 06.05.2019 01.11.2019
19/147 Etablering av provisorisk vannledning Gravearbeid Øvrevollveien KJELDAAS AS 06.05.2019 01.11.2019
19/150 Rehabilitering av kommunal vannledning Arbeidstillatelse Øvrevollveien KJELDAAS AS 07.05.2019 01.11.2019
Viser 1 - 25 av 180 1 2 3 .. 8 >