Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/166 0219-840106 Gravearbeid JONGSÅSVEIEN VEI & TRAFIKK CONSULT AS 30.04.2015 30.11.2019
16/526 0219-873519 Gravearbeid LØXAVEIEN ISACHSEN ANLEGG AS 31.12.2018 30.08.2019
18/116 Ringkroken 12b Gravearbeid Ringkrokrn 12 b BÆRUM KOMMUNE 26.04.2018 31.08.2019
18/306 Åsfaret 1 Gravearbeid Åsfaret BÆRUM KOMMUNE 21.08.2018 31.08.2019
18/403 Døskiveien 39-47 Gravearbeid Dønskiveien FIRING & THORSEN AS 04.10.2018 31.12.2019
18/404 Seljeholte 15 Gravearbeid Seljeholtet BÆRUM KOMMUNE 09.02.2018 31.08.2019
18/422 VA anlegg Søråsen / Marielundsveien 9 1358 Jar Gravearbeid Marielundsveien TOPAAS OG HAUG AS 15.10.2018 08.06.2020
18/464 Åsveien 38 - Sikring langs vei, mur og autovern Arbeidstillatelse Åsveien LOMMEDALEN BYGG AS 01.11.2018 31.08.2019
18/477 Eiksveien 90 Gravearbeid Eiksveien BÆRUM KOMMUNE 12.11.2018 31.08.2019
18/481 Båtstøjorde ved nr 83 Gravearbeid Båtstøjordet BÆRUM KOMMUNE 14.11.2018 31.08.2019
18/548 Eiksveien Gravearbeid Eiksveien ARNE OLAV LUND AS 07.01.2019 13.09.2019
19/17 Voll Terrasse 44 Gravearbeid Voll terrasse BÆRUM KOMMUNE 17.01.2019 31.08.2019
19/18 Granåsen 27 Gravearbeid Hosletoppen BÆRUM KOMMUNE 21.01.2019 31.08.2019
19/20 Kløftaveien 28 Gravearbeid Kløftaveien BÆRUM KOMMUNE 19.01.2019 31.08.2019
19/23 Michelets vei 34 b Gravearbeid Michelets vei BÆRUM KOMMUNE 04.02.2019 31.08.2019
19/25 Arbeidsvarsling på midlertidig veg Arbeidstillatelse Hamang terrasse STATNETT SF 04.02.2019 31.12.2023
19/30 Toppåsveien 39, Bærum Arbeidstillatelse Toppåsveien GUNNAR RESE AS 04.02.2019 28.09.2019
19/31 Snaret 2 Gravearbeid Snaret BÆRUM KOMMUNE 30.01.2019 31.08.2019
19/45 Hauger skolevei 17 Gravearbeid Hauger skolevei BÆRUM KOMMUNE 09.02.2019 31.12.2019
19/46 Arnesenga 6 Gravearbeid Arnesenga BÆRUM KOMMUNE 11.02.2019 31.08.2019
19/53 Bjørnegårdsvingen 11-13 Arbeidstillatelse bjørngårdsvingen CARL C FON AS 04.03.2019 01.06.2020
19/69 Wilhelm Wilhelmsensvei 71 Gravearbeid Wilh. Wilhelmsens vei BÆRUM KOMMUNE 18.03.2019 31.08.2019
19/70 Graving av grøft for el kabel Gravearbeid Glassverkveien Solvikveien BÆRUM HAGE OG ANLEGGSSERVICE AS 27.03.2019 01.09.2019
19/80 Fagertunveien 1_omlegging GSV Gravearbeid Fagertunveien SKOLLERUD ANLEGG AS 26.03.2019 01.07.2021
Viser 1 - 25 av 175 1 2 3 .. 7 >