Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/27 0219-834369 Gravearbeid HAMANG TERRASSE NCC NORGE AS 26.01.2015 01.07.2019
15/166 0219-840106 Gravearbeid JONGSÅSVEIEN VEI & TRAFIKK CONSULT AS 30.04.2015 30.11.2019
15/506 0219-858082 Gravearbeid BÆRUMSVEIEN GANGVEI ISACHSEN ANLEGG AS 23.11.2015 08.05.2019
16/217 0219-867460 Gravearbeid LØXAVEIEN GANGVEI ISACHSEN ANLEGG AS 31.05.2016 08.05.2019
16/526 0219-873519 Gravearbeid LØXAVEIEN ISACHSEN ANLEGG AS 31.12.2018 17.06.2019
17/299 0219-876551 Gravearbeid HANS BURUMS VEI HENT AS 14.08.2017 31.07.2019
17/441 0219-877139 Gravearbeid PRESTEVEIEN TOPAAS OG HAUG AS 11.10.2017 13.06.2019
18/1 Ringkroken 20 Gravearbeid Ringkroken BÆRUM KOMMUNE 29.12.2017 01.08.2019
18/34 Elvepromenade Sandvika Gravearbeid Kadettangen Brambanis vei Kinoveien STEEN & LUND AS 12.02.2018 06.05.2019
18/73 Bærum - Lommedalen(Transport-etappe Gamleveien) Gravearbeid Gamleveien GDA AS 13.04.2018 15.05.2019
18/77 Bærum - Lommedalen(Transport-etappe Grindaberget) Gravearbeid Gamleveien GDA AS 16.04.2018 15.05.2019
18/78 Bærum - Lommedalen(Transport-etappe Eineveien) Gravearbeid Eineveien GDA AS 16.04.2018 15.05.2019
18/116 Ringkroken 12b Gravearbeid Ringkrokrn 12 b BÆRUM KOMMUNE 26.04.2018 31.07.2019
18/198 FTTH Trulsrud Gravearbeid Elen Weeas vei GDA AS 26.06.2018 15.05.2019
18/199 FTTH Trulsrud Gravearbeid Emilie Haugs vei GDA AS 20.06.2018 15.05.2019
18/202 FTTH Trulsrud Gravearbeid Emilie Haugs vei GDA AS 20.06.2018 15.05.2019
18/205 FTTH Trulsrud Gravearbeid Ole Olsens vei GDA AS 25.06.2018 15.05.2019
18/206 FTTH Trulsrud Gravearbeid Trulsrudlia GDA AS 25.06.2018 15.05.2019
18/228 FTTH Trulsrud Gravearbeid Andrine Trulsruds vei GDA AS 26.07.2018 15.05.2019
18/230 FTTH Trulsrud Gravearbeid Trulsrudskogen GDA AS 26.07.2018 15.05.2019
18/231 FTTH Trulsrud Gravearbeid Trulsrudsvingen GDA AS 24.07.2018 15.05.2019
18/237 FTTH Lommedalen Gravearbeid Gamleveien GDA AS 26.07.2018 15.05.2019
18/258 Hasselbakken 11 Gravearbeid Hasselbakken HOLE GRAVESERVICE AS 10.08.2018 01.05.2019
Viser 1 - 25 av 199 1 2 3 .. 8 >