Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/251 Skui Vannforsyning Gravearbeid Isiveien Arne Olav Lund A/S 20.07.2020 27.01.2021
20/252 Sonja Henies vei Gravearbeid Sonja Henies vei INFRATEK NORGE AS 31.08.2020 25.09.2020
20/256 Alternativ gangtrase Forneburingen Arbeidstillatelse Fornebuveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.08.2020 31.12.2020
20/262 Vebekkveien Gravearbeid Vebekkveien ENTEK AS 31.08.2020 02.10.2020
20/270 Tilstandsregistrering og oppmåling av kommunale veger. Arbeidstillatelse . SWECO PAVEMENT CONSULTANTS AS 07.08.2020 25.09.2020
20/274 fransefossveien Gravearbeid Franzefossveien BGT AS 12.08.2020 30.09.2020
20/279 Ny Gommerud kum med tilhørende ledningsanlegg Gravearbeid Paal Bergs vei BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS 19.08.2020 16.10.2020
20/280 Nesveien Gravearbeid Nesveien MATHISEN GRAVERSERVICE AS 17.08.2020 06.10.2020
20/281 Fjordveien 1 Gravearbeid Fjordveien MATHISEN GRAVERSERVICE AS 17.08.2020 07.10.2020
20/282 Langoddveien 83 Gravearbeid Langoddveien, Snarøyveien MATHISEN GRAVERSERVICE AS 28.08.2020 30.09.2020
20/283 Wedel Jarlsberg vei 21A Arbeidstillatelse Wedel Jarlsbergs vei VEISKILTING AS 17.08.2020 30.11.2020
20/286 Blommenholmveien ved nr. 7B Gravearbeid Blommenholmvn. AKERSHUS OG BUSKERUD RØR-REHABILITERING AS 26.08.2020 30.09.2020
20/287 2035-121 Jongsåsveien 48 Gravearbeid Jongsåsveien VEFLEN ENTREPRENØR AS 31.08.2020 24.09.2020
20/288 Overgraving Horniveien 60-66 Gravearbeid Horniveien SETTEVIK ASFALT AS 24.08.2020 31.10.2020
20/289 Bjerkealleen 3, Bærum Gravearbeid Bjerkealleen K BAUGERØD ANLEGG AS 31.08.2020 28.09.2020
20/290 Veritas Have Gravearbeid glassverkveien SKOLLERUD ANLEGG AS 31.08.2020 31.10.2020
20/292 Rehabilitering av vannledning Gravearbeid Bankveien KJELDAAS AS 03.09.2020 25.09.2020
20/293 Per Skredders vei 20, Bærum Gravearbeid Per Skredders vei K BAUGERØD ANLEGG AS 31.08.2020 30.09.2020
20/296 Åsterudveien bru ved nr 23, Bærum Gravearbeid Åsterudveien HAB CONSTRUCTION AS 07.09.2020 07.01.2021
20/297 Kolsås stasjon i Kolsåsstien, Bærum Arbeidstillatelse SPAR EIENDOM AS 07.09.2020 07.11.2020
20/301 Smestadkroken omgjøring av strømforsyning Gravearbeid smedstadkroken Håkanes Maskin A/S 27.08.2020 05.10.2020
20/302 Vannlekkasje v/Friggs vei 25 Gravearbeid Friggs vei BÆRUM KOMMUNE 31.08.2020 30.10.2020
20/304 Åsveien 1a, Ao 325941 Gravearbeid Åsveien INFRATEK NORGE AS 04.09.2020 02.10.2020
20/305 Graving for vei lys Gravearbeid Oksenøyveien FIRING & THORSEN AS 01.09.2020 01.10.2020
20/306 Tanumveien 177 og Grinibråten 41, Bærum Gravearbeid Tanumveien A TUVSJØEN AS 10.09.2020 08.10.2020
Viser 51 - 75 av 101 < 1 2 3 4 5 >