Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/222
Entreprenør ARNE OLAV LUND AS
Start 03.07.2018
Slutt 01.12.2018
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Tjernsrudveien 22 -32
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd, Lysmast/Stolpe, Vei

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.06.2018
Tittel Korsveien - omlegging VA
Byggherre
Organisasjon: BÆRUM KOMMUNE VANN, AVLØP, (orgnr.: 971192348)
Kontaktperson: (tlf.: 93425583)
Stedsansvarlig
Anton Styrmo (tlf.: 97632571)
Ansvarshavende
Alexander Eliassen (tlf.: 99531556)