Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/19
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 29.01.2019
Slutt 18.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Dønskitoppen 1 -3
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.01.2019
Tittel prøvegraving Bærumsveien Gangvei
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN (orgnr.: 974728680)
Kontaktperson: (tlf.: 99586009)
Stedsansvarlig
Arild Eckhoff (tlf.: 97555013)
Ansvarshavende
Anund Thor Ryen (tlf.: 97555045)