Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/114
Entreprenør HENT AS
Start 23.04.2019
Slutt 30.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hans Burums vei 1 -15
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.04.2019
Tittel Støttemur Hans Burums vei
Byggherre
Organisasjon: HENT AS (orgnr.: 990749655)
Kontaktperson: Bjørnar Gran (tlf.: 99438980)
Stedsansvarlig
Bjørnar Gran (tlf.: 99438980)
Bjørnar GRan (tlf.: 99438980)
Ansvarshavende
Steinar Karlsen (tlf.: 97157091)