Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/367
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 21.08.2019
Slutt 31.12.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Franzefossveien 15 -27
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Vei

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.08.2019
Tittel Lokalveger Sandvika -Emma Hjort
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN (orgnr.: 971032081)
Kontaktperson: Tom Heldal Larsen (tlf.: 97522474)
Stedsansvarlig
Christian Hansen (tlf.: 97550637)
Ansvarshavende
Arild Eckhoff (tlf.: 97555013)