Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/616
Entreprenør Arne Olav Lund A/S
Start 03.01.2022
Slutt 31.07.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Presterud alle 1A -9
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Fjernvarme, Lysmast/Stolpe, Vei

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.12.2021
Tittel Utskifting av VA-amlegg og bygging av flomvei
Byggherre
Organisasjon: BÆRUM KOMMUNE (orgnr.: 935478715)
Kontaktperson: Viggo Lund Follestad (tlf.: 90077755)
Stedsansvarlig
Sindre Ragnhildrød (tlf.: 41584603)
Ansvarshavende
Umar Zeshan Ali (tlf.: 40348558)
Tomas H. Lie (tlf.: 97100117)