Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/440
Entreprenør Arne Olav Lund A/S
Start 31.10.2022
Slutt 28.06.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Idrettskroken 4 -23
Barbra Rings vei 2C -15
Peiks vei 1 -16
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd, Lysmast/Stolpe, Vei

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.10.2022
Tittel Skallum-Tjernsrud separering fase 2
Byggherre
Organisasjon: BÆRUM KOMMUNE VANN, AVLØP, (orgnr.: 971192348)
Kontaktperson: Olog Big (tlf.: 96669559)
Stedsansvarlig
Stian Rødbøl (tlf.: 47860862)
Ansvarshavende
Tor Tørrissen (tlf.: 90614190)