Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
16209 132 kV kabeltrasé Smestad-Koksa-Fornebu ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Ivar Bredesen 91130551 03.01.2022 04.09.2024
20014 Hamang - Bjørnegårdveien ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Ivar Bredesen 91130551 01.01.2023 01.07.2024
27246 Hosleveien - Dyrefaret AF-separering og undergang Bærum kommune Prosjekt teknisk avd.1 Jolanta Ewa Migala 92506535 01.03.2022 01.07.2023
28845 40.251 ABV - Kattås ELVIA AS (HAFSLUND NETT AS) Geir Karlsen 91755454 01.08.2022 01.03.2023
29955 2252-101 Bærum Område 7 VEFLEN ENTREPRENØR AS Klas Løfgren 41523144 01.11.2022 01.03.2023
30151 2252-101 Bærum Område 8 VEFLEN ENTREPRENØR AS Klas Løfgren 41523144 31.10.2022 12.05.2023
30487 2252-101 Bærum Område 2 VEFLEN ENTREPRENØR AS Klas Løfgren 41523144 01.12.2022 30.06.2023
30616 Anlegg: 5418 Gullhaugveien 51 TOPAAS OG HAUG AS ENTREPRENØRFORRETNING Jarle A. Skotte Hansen 48064103 05.12.2022 21.04.2023
30673 Graving i vei for ny høyspent trase BRØDRENE DOKKEN AS Nicklas Johnsen 47677002 12.12.2022 06.02.2023
30866 2252-101 Bærum Område 7, endring trasévalg Gabbroveien VEFLEN ENTREPRENØR AS Klas Løfgren 41523144 16.01.2023 12.05.2023