Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Oversikt
Vis planer:
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
12285 Asfaltplanlegging 2016, stenges for oppgraving i 3 år. Bærum kommune Vei og trafikk Drift og vedlikehold Sten Ove Isaksen 67504154 09.08.2016 31.12.2019
13858 Gamle Lommedalsvei 123 Geomatikk Regine Krefting 91509146 26.06.2017 01.01.2019
13859 Presteveien Geomatikk Regine Krefting 91509146 01.07.2017 01.01.2019
15332 10441 Avløsveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15333 10441 Balders vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15334 10441 Bråtenveioen Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15335 10441 Bråtenveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15336 10441 Bærumsveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15337 10441 Durudkollen Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15338 10441 Faret Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15339 10441 Frøys vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 10.09.2018 31.12.2018
15340 10441 Kirkeveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15341 10441 Lokes vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15342 10441 Njords vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15343 10441 Smedveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15344 10441 Tors vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 09.07.2018 31.12.2018
15483 10352 Furuveien-Limsteinveien Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 20.08.2018 31.12.2018
15484 10352 Hosleveien 107-125 Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 20.08.2018 31.12.2018
15485 10352 Ørneveien 29-44 Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 20.08.2018 31.12.2018
15660 Fornyelse av lavspentkabler til Jongsstubben 5-23 Bærum Hafslund Nett Pål Holm 48228919 01.11.2018 21.12.2018
15664 10442 Chr. Skredsvigs vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 18.09.2018 31.12.2018
15665 10442 Eilif Peterssens vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 18.09.2018 31.12.2018
15666 10442 Erik Werenskiolds vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 18.09.2018 31.12.2018
15668 10442 Gerhard Munthes vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 18.09.2018 31.12.2018
15669 10442 Harriet Backers vei Viken Fiber Bjørn-Kristian Larsen 97754064 18.09.2018 31.12.2018
1 2 >
©2018 Geomatikk as