Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Saksmapper Dokumenter
10
Henter data
Journalnummer Tittel Dato Adresse Type Avsender Mottaker Saksbehandler Saksdokument Vedlegg
19/7-2 Melding om vedtak - Skogveien Syd 17.01.2019
Skogveien 110B-114B
Utgående Bærum kommune - Vei og Trafikk
ARNE OLAV LUND AS
HG Last ned Vedlegg (12) Mer
19/12-2 Melding om vedtak - 17-18.1.19 Relacom AS KG7832 Sandvika 16.01.2019
Johs. Haugeruds vei 40-42
Utgående Bærum kommune - Vei og Trafikk
NOKAS SERVICE AS
HG Last ned Vedlegg (9) Mer
19/11-2 Melding om vedtak - 17-18.1.19 Relacom AS KV1898 Sandvika 16.01.2019
Hauger skolevei 15-45
Utgående Bærum kommune - Vei og Trafikk
NOKAS SERVICE AS
HG Last ned Vedlegg (9) Mer
19/10-2 Melding om vedtak - 17-18.1.19 Relacom AS KV1281 Sandvika 16.01.2019
Haugbakken 4A
Sykehusveien 12C
Utgående Bærum kommune - Vei og Trafikk
NOKAS SERVICE AS
HG Last ned Vedlegg (10) Mer
19/9-2 Melding om vedtak - Vestjordet 19 16.01.2019
Vestjordet 17-24
Utgående Bærum kommune - Vei og Trafikk
BÆRUM KOMMUNE
HG Last ned Vedlegg (9) Mer
19/12-1 Gravesøknad 15.01.2019
Johs. Haugeruds vei 40-42
Inngående NOKAS SERVICE AS
Bærum kommune - Vei og Trafikk
HG Last ned Vedlegg (5) Mer
19/5-2 Melding om vedtak - Skarvaveien 11, veilysfeil 12.01.2019
Gnr/Bnr: 95/144 11-11
Utgående Bærum kommune - Vei og Trafikk
INFRATEK NORGE AS
HG Last ned Vedlegg (6) Mer
19/1-2 Melding om vedtak - Erik Werenskjolds vei 8-10 Bærum 08.01.2019
Erik Werenskiolds vei 8-10
Utgående Bærum kommune - Vei og Trafikk
MATHISEN GRAVERSERVICE AS
SOI Last ned Vedlegg (3) Mer
19/2-2 Melding om vedtak - Tjernsrudveien 42, Vannlekkasje 08.01.2019
Tjernsrudveien 40B-50
Utgående Bærum kommune - Vei og Trafikk
SR MASKINCONSULT AS
SOI Last ned Vedlegg (3) Mer
19/1-1 Gravesøknad 03.01.2019
Erik Werenskiolds vei 8-10
Inngående MATHISEN GRAVERSERVICE AS
Bærum kommune - Vei og Trafikk
SOI Last ned Vedlegg (5) Mer