Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/25 Arbeidsvarsling på midlertidig veg Arbeidstillatelse Hamang terrasse STATNETT SF 04.02.2019 31.12.2023
19/80 Fagertunveien 1_omlegging GSV Gravearbeid Fagertunveien SKOLLERUD ANLEGG AS 26.03.2019 01.07.2021
19/115 Bærumsveien 225-227 - riving av bebyggelse Arbeidstillatelse Bærumsveien AF GRUPPEN NORGE AS 23.04.2019 31.12.2020
19/250 Ny kaserne Kolsås Leir, Rødskiferveien 18. Arbeidstillatelse Tiriltunga TOPAAS OG HAUG AS 25.06.2019 14.05.2021
19/288 Hamang 701905 Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 200/22 ISACHSEN ANLEGG AS 02.07.2019 01.05.2021
19/366 Jongsåsveien 5 Rigg plass Arbeidstillatelse Jongsåsveien ISACHSEN ANLEGG AS 21.08.2019 31.12.2020
19/367 Lokalveger Sandvika -Emma Hjort Gravearbeid Franzefossveien ISACHSEN ANLEGG AS 21.08.2019 31.12.2020
19/383 Busslommer Franzefossveien Gravearbeid Gnr/Bnr: 300/2385 ISACHSEN ANLEGG AS 02.09.2019 01.05.2021
19/396 Nesveien ved Vestliveien Arbeidstillatelse Nesveien, Neslia ROMERIKE MASKIN AS 05.09.2019 31.12.2020
19/399 Bekkestua Nord Gravearbeid Gamle Ringeriksvei ARNE OLAV LUND AS 16.09.2019 30.11.2021
19/444 Bjørnsvikveien 30 Arbeidstillatelse Bjørnsvikveien, bjørnsvikveien RB GRAVING OG TRANSPORT AS 09.10.2019 30.04.2021
19/454 Ny VA Sollihøgda Gravearbeid Skoglundveien ISACHSEN ANLEGG AS 21.10.2019 30.12.2020
19/487 Emma hjorts vei 701910 Arbeidstillatelse ISACHSEN ANLEGG AS 15.10.2019 31.12.2020
19/533 VA Emma Hjort Gravearbeid Emma Hjorths vei ISACHSEN ANLEGG AS 19.11.2019 01.12.2020
19/569 Elgefaret 80 Arbeidstillatelse Elgefaret BREVIK AS 02.12.2019 20.12.2020
20/11 Skui Arbeidstillatelse Skuiveien EIDE MASKIN AS 20.01.2020 28.02.2021
20/49 Industriveien 701910 Arbeidstillatelse Industriveien ISACHSEN ANLEGG AS 09.03.2020 11.01.2021
20/53 Veritas Have - Glassverkveien, Bærum Arbeidstillatelse Fjordveien, Glassverkveien, Hans Liens vei, Veritasveien BUNDEBYGG AS 02.03.2020 17.12.2020
20/68 stenge gangveier 70 19 10 Arbeidstillatelse Industriveien ISACHSEN ANLEGG AS 27.04.2020 11.01.2021
20/90 Ringeriksveien kabelgrøft 70 19 10 Gravearbeid Bjørnegårdsvingen ISACHSEN ANLEGG AS 06.04.2020 01.12.2020
20/112 Bispeveien 10 Gravearbeid Bispeveien PEAB AS 20.03.2020 01.06.2021
20/138 Nordveien, Bærum Gravearbeid Almelien AGRO ANLEGG AS 04.05.2020 30.12.2020
20/146 Luft i Nordliveien Ftth Homenett Stabekk Gravearbeid Nordliveien SITE SERVICE AS 18.09.2020 23.12.2020
20/158 Elgefaret 80, Bærum Gravearbeid Elgefaret BREVIK AS 18.05.2020 01.05.2021
20/168 hosle sydøst avløp Gravearbeid Benedikts vei, Prost Holsviks vei, magnus blikstadsvei HAGEN MASKIN AS 18.05.2020 29.05.2021
Viser 1 - 25 av 112 1 2 3 .. 5 >