Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/25 Arbeidsvarsling på midlertidig veg Arbeidstillatelse Hamang terrasse STATNETT SF 04.02.2019 31.12.2023
19/399 Bekkestua Nord Gravearbeid Gamle Ringeriksvei ARNE OLAV LUND AS 16.09.2019 30.11.2022
20/325 Jarmyra Separering Gravearbeid Jarmyrveien Arne Olav Lund A/S 14.09.2020 07.07.2023
20/404 Leieavtale Rigg Kommunegården i Sandvika Arbeidstillatelse Brodtkorbsgate STRØM GUNDERSEN AS 19.10.2020 20.12.2022
20/476 Bygging av ny trafostasjon Gravearbeid Franzefossveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.12.2020 31.12.2023
20/477 Etablering av midlertidig gangtrase Gravearbeid Bjørnegårdsvingen MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.12.2020 31.12.2023
20/492 Massetransport Arbeidstillatelse SKANSKA NORGE AS 24.11.2020 31.12.2022
20/493 Stenging av GS veg Fornebu Arbeidstillatelse SKANSKA NORGE AS 26.11.2020 31.12.2022
20/494 Byggeplass kommunegården i Sandvika Arbeidstillatelse Arnold Haukelands plass STRØM GUNDERSEN AS 30.11.2020 20.12.2022
20/522 Omlegging av Gs-veg ved Hundsund skole Arbeidstillatelse Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 10.12.2020 31.12.2022
20/535 Forneburingen 430-434, Bærum Arbeidstillatelse Forneburingen VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 02.02.2021 20.12.2022
20/549 Sprengning pågår Arbeidstillatelse SKANSKA NORGE AS 11.01.2021 30.12.2022
21/3 Opparbeidelse av overfart over Johan Stranderudsvei mellom 8,1 og 7,4 Gravearbeid johan stranderudsvei SKANSKA NORGE AS 01.02.2021 31.12.2028
21/10 Fjerning av rundkjøring ved Hundsund skole Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 18.01.2021 31.12.2023
21/12 Stenging av Snarøyveien ved Hundsund skole Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 18.01.2021 30.12.2023
21/25 Tjernsrudveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Tjernsrudveien Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 31.05.2023
21/26 Idrettsveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Idrettsveien Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 31.05.2023
21/30 Ringkroken Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Ringkroken Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 31.05.2023
21/31 Korsveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Korsveien Arne Olav Lund A/S 15.02.2021 31.05.2023
21/32 7067 Nadderudveien 1 Gravearbeid Fagertunveien SKOLLERUD ANLEGG AS 25.01.2021 01.06.2022
21/37 Skallum - Tjernsrud Separering Gravearbeid Skallumhagen Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 01.11.2023
21/50 Boyes vei Arbeidstillatelse Markalleen OSKAR OG TORMOD WIKE AS 08.02.2021 01.05.2022
21/147 Flytting av innkjøring forbudt skilter og etablering av anleggsvei Gravearbeid Idrettsveien Arne Olav Lund A/S 13.04.2021 31.05.2023
21/172 591900 Gjettum BHG Gravearbeid Gjettumtunet AKTIV VEIDRIFT AS 26.04.2021 30.06.2022
21/178 1000285 Ny vannledning Fornebu (Storøya og Lomviveien) Gravearbeid Lomviveien HAB CONSTRUCTION AS 10.05.2021 30.05.2022
Viser 1 - 25 av 131 1 2 3 .. 6 >