Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/535 Jongsåsveien, AO 314268 Gravearbeid Jongsåsveien INFRATEK NORGE AS 13.11.2019 22.11.2019
19/536 Bærumsveien v/Løkeberg skole, veilysfeil Gravearbeid Bærumsveien INFRATEK NORGE AS 13.11.2019 22.11.2019
19/538 Masseutskifting Gravearbeid Homans vei MIMAX ASFALT & BETONG AS 11.11.2019 06.12.2019
19/539 Oppgraving og nedsetting av ny VA kum_Øygardveien Gravearbeid Gamle Ringeriksvei BÆRUM KOMMUNE 12.11.2019 22.11.2019
19/544 2019-88 Sandviksveien 155 Gravearbeid Anthon Walles vei ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 18.11.2019 01.05.2020
Viser 151 - 155 av 155 < 1 .. 5 6 7