Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Oversikt
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/349 Rehabilitering av kommunal vannledning Arbeidstillatelse wilh.wilhelmsens vei KJELDAAS AS 19.09.2018 30.11.2018
18/350 Rehabilitering av kommunal vannledning Arbeidstillatelse Dyrefaret KJELDAAS AS 19.09.2018 30.11.2018
18/351 Rehabilitering av kommunal vannledning Arbeidstillatelse KJELDAAS AS 17.09.2018 30.11.2018
18/355 2018-52 Bjørnemyrsveien 8 Gravearbeid Bjørnemyrsveien ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 17.09.2018 30.11.2018
18/356 Graving for Telenor Gravearbeid Eilins vei KIM STEINSHOLT AS 19.09.2018 15.11.2018
18/357 Skogveien Gravearbeid Skogveien KIM STEINSHOLT AS 20.10.2018 30.11.2018
18/360 GP-3366 Industriveien 7 Gravearbeid Industriveien BONSTAD ATLE 05.11.2018 30.11.2018
18/363 10419 - BERGHOFF (Berghoffveien) Gravearbeid Berghoffveien GDA AS 20.09.2018 16.11.2018
18/372 Omr. Avløs Haslum - Frøys vei Gravearbeid Frøys vei TOM HVAAL AS 26.09.2018 31.12.2018
18/373 Omr. Avløs Haslum - Njords vei Gravearbeid Njords vei TOM HVAAL AS 26.09.2018 31.12.2018
18/375 Omr. Avløs Haslum - Tors vei Gravearbeid Tors vei TOM HVAAL AS 26.09.2018 31.12.2018
18/376 Omr. Avløs Haslum - Balders vei Gravearbeid Balders vei TOM HVAAL AS 26.09.2018 31.12.2018
18/377 Omr. Avløs Haslum - Avløsveien Gravearbeid Avløsveien TOM HVAAL AS 26.09.2018 31.12.2018
18/384 Omr. Avløs Haslum - Odins vei Gravearbeid Odins vei TOM HVAAL AS 24.10.2018 31.12.2018
18/385 Omr. Avløs Haslum - Lokes vei Gravearbeid Lokes vei TOM HVAAL AS 03.10.2018 31.12.2018
18/386 Kabelgrøft Gravearbeid Bruksveien T. F. MASKIN AS 02.10.2018 02.12.2018
18/387 Åsfaret 1 Gravearbeid Åsfaret BÆRUM KOMMUNE 21.08.2018 31.12.2018
18/388 Hiltonveien 2 Gravearbeid Hiltonveien BÆRUM KOMMUNE 18.09.2018 31.12.2018
18/389 Sonja Hennisvei 31 Gravearbeid Sonja Hennisvei BÆRUM KOMMUNE 20.09.2018 31.12.2018
18/395 Skogveien Syd Gravearbeid Krokvolden ARNE OLAV LUND AS 11.10.2018 03.06.2019
18/398 Gravearbeider for kantstein i Dønskiveien Gravearbeid Dønskiveien PEAB ANLEGG AS 16.10.2018 23.11.2018
18/399 Kabelgrøft Franzefossveien G/S Gravearbeid Vinkelveien ISACHSEN ANLEGG AS 08.10.2018 01.12.2018
18/400 Ny inntakskabel Gravearbeid Michelets vei ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 04.10.2018 16.11.2018
18/403 Døskiveien 39-47 Gravearbeid Dønskiveien FIRING & THORSEN AS 04.10.2018 31.12.2019
18/404 Seljeholte 15 Gravearbeid Seljeholtet BÆRUM KOMMUNE 02.10.2018 01.05.2019
< 1 2 3 4 5 6 >
©2018 Geomatikk as