Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/493 Stenging av GS veg Fornebu Arbeidstillatelse SKANSKA NORGE AS 26.11.2020 31.12.2022
20/494 Byggeplass kommunegården i Sandvika Arbeidstillatelse Arnold Haukelands plass STRØM GUNDERSEN AS 30.11.2020 20.12.2022
20/495 Rykkinnveien 29, Bærum Gravearbeid Rykkinnveien, Brekkeski Arne Olav Lund A/S 14.12.2020 14.05.2021
20/499 microtrenching FTH Krabberud Lillehagveien 42A-97A Gravearbeid Lillehagveien GS-MASKIN AS 11.12.2020 01.05.2021
20/500 Trenching FTH Krabberud Gamle Solbergvei 33-15A Gravearbeid Gamle Solbergvei GS-MASKIN AS 10.12.2020 01.05.2021
20/504 Ringstabekkveien_vannlekkasje Gravearbeid Ringstabekkveien BÆRUM KOMMUNE 03.12.2020 31.05.2021
20/509 10774 Tobias Kupfers vei VF Gravearbeid Tobias Kupfers vei TOM HVAAL AS 02.12.2020 01.05.2021
20/512 VF 10774 Jens Holes Vei Gravearbeid Jens Holes vei TOM HVAAL AS 07.12.2020 14.05.2021
20/513 VF 10774 Tokes vei Gravearbeid Tokes vei TOM HVAAL AS 07.12.2020 01.05.2021
20/514 VF 10774 Emma Hjorths vei Gravearbeid Emma Hjorths vei TOM HVAAL AS 02.12.2020 14.05.2021
20/516 Odds vei Gravearbeid Nadderudveien GRAVING OG TRANSPORTSERVICE AS 11.12.2020 01.05.2021
20/519 579300 Skuiveien VA Gravearbeid Skuiveien, Skuiveien, Skuiveien AKTIV VEIDRIFT AS 07.12.2020 01.05.2021
20/522 Omlegging av Gs-veg ved Hundsund skole Arbeidstillatelse Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 10.12.2020 31.03.2021
20/524 Fv1434 Vestmarkveien ved Staversletta, Bærum Gravearbeid Vestmarkveien, Vestmarkveien BREVIK AS 07.12.2020 30.04.2021
20/535 Forneburingen 430-434, Bærum Arbeidstillatelse Forneburingen VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 02.02.2021 20.12.2022
20/543 Reparasjon av lekkasje spillvann Gravearbeid Michelets vei FIRING & THORSEN AS 08.12.2020 01.05.2021
20/549 Sprengning pågår Arbeidstillatelse SKANSKA NORGE AS 11.01.2021 31.10.2022
21/5 Aspeveien 2 Gravearbeid Aspeveien BÆRUM KOMMUNE 28.12.2020 30.06.2021
21/6 Terrasseveien 60 Gravearbeid Terrasseveien BÆRUM KOMMUNE 23.12.2020 30.06.2021
21/7 Grevlingsåsen 8 Gravearbeid Grevlingåsen BÆRUM KOMMUNE 29.12.2020 30.06.2021
21/8 Tveterveien 8 Gravearbeid Tveterveien BÆRUM KOMMUNE 05.01.2021 30.06.2021
21/9 Nadderudveien 63 Arbeidstillatelse Nadderudveien MCO BYGG AS 11.01.2021 01.04.2021
21/10 Fjerning av rundkjøring ved Hundsund skole Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 18.01.2021 31.12.2023
21/11 Lillehagveien 8_vannlekkasje Gravearbeid Seljeholtet BÆRUM KOMMUNE 31.12.2020 30.06.2021
21/12 Stenging av Snarøyveien ved Hundsund skole Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 18.01.2021 30.12.2023
Viser 76 - 100 av 123 < 1 2 3 4 5 >