Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/444 Bjørnsvikveien 30 Arbeidstillatelse bjørnsvikveien Bjørnsvikveien RB GRAVING OG TRANSPORT AS 09.10.2019 01.10.2020
19/448 Fibergraving Industriveien gangvei Gravearbeid Industriveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 03.10.2019 01.05.2020
19/449 Løxaveien 15 Gravearbeid Løxaveien SKOLLERUD ANLEGG AS 09.10.2019 01.05.2020
19/454 Ny VA Sollihøgda Gravearbeid Skoglundveien ISACHSEN ANLEGG AS 21.10.2019 30.12.2020
19/459 Nesveien Bru Gravearbeid Nesveien EIQON ANLEGG AS 21.10.2019 30.04.2020
19/467 Fiberframføring Gravearbeid Maarveien AAS MASKIN AS 21.10.2019 01.05.2020
19/468 Fiberframføring Gravearbeid Dønskiveien AAS MASKIN AS 09.12.2019 01.05.2020
19/469 Fiberframføring Gravearbeid Dr. Barths vei AAS MASKIN AS 21.10.2019 01.05.2020
19/470 Fiberframføring Gravearbeid Dr. Schmidts vei AAS MASKIN AS 14.11.2019 01.05.2020
19/487 Emma hjorts vei 701910 Arbeidstillatelse ISACHSEN ANLEGG AS 15.10.2019 01.04.2020
19/500 Utbedring av teglsøyle Arbeidstillatelse Claude Monets Alle AKTIV BYGG AS 04.11.2019 31.01.2020
19/501 Taxilomme Oksenøyveien Gravearbeid Oksenøyveien ISACHSEN ANLEGG AS 12.11.2019 01.05.2020
19/503 Jongskollen 14 Gravearbeid Jongskollen HOLE GRAVESERVICE AS 28.10.2019 31.01.2020
19/506 304 Njords hage Gravearbeid Frøys vei KAARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS 25.10.2019 01.05.2020
19/510 Bispeveien 48_vannlekkasje Gravearbeid Bispeveien BÆRUM KOMMUNE 26.10.2019 01.05.2020
19/519 Fibergraving Bjerkoddveien 46 Gravearbeid Bjerkoddveien NIMBUS ENTREPRENØR AS 06.11.2019 01.05.2020
19/520 Av og påkjøring dønskiveien 8-12 Arbeidstillatelse Dønskiveien PEAB AS 31.10.2019 15.05.2020
19/522 Omr. Fjordveien - Kløverenga Gravearbeid Kløverenga TOM HVAAL AS 05.11.2019 15.05.2020
19/527 Lindebergveien 23 Gravearbeid Lindebergveien HOLE GRAVESERVICE AS 20.11.2019 29.05.2020
19/531 Omr. Fjordveien Plahtejordet gangvei Gravearbeid Gangvei mellom Hestenga og TOM HVAAL AS 11.11.2019 15.05.2020
19/532 Omr. Fjordveien - Skogstuveien Gravearbeid Skogstuveien TOM HVAAL AS 11.11.2019 15.05.2020
19/533 VA Emma Hjort Gravearbeid Emma Hjorths vei ISACHSEN ANLEGG AS 19.11.2019 01.12.2020
19/534 Fiberframføring Gravearbeid Vebekkveien AAS MASKIN AS 07.11.2019 01.05.2020
19/540 Rolfstangveien separering Gravearbeid Bjerkesvingen ARNE OLAV LUND AS 25.11.2019 11.06.2020
19/541 Bjerkesvingen separering Gravearbeid Pelvikveien Bjerkesvingen ARNE OLAV LUND AS 02.12.2019 11.06.2020
Viser 76 - 100 av 139 < 1 2 3 4 5 6 >