Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
23/439 Kartlegging av eksiterende infrastruktur, Forneburingen Gravearbeid Forneburingen FIRING & THORSEN AS 09.10.2023 31.10.2024
23/447 Mastebytte Ing. Hoels vei 46 Arbeidstillatelse Ing. Hoels vei TK MASKINDRIFT AS 09.10.2023 30.05.2024
23/460 Åsterudsletta Gravearbeid Åsterudsletta STENE JOHANSEN AS 12.10.2023 31.05.2024
23/464 Kitty Kiellands vei Gravearbeid Kitty Kiellands vei STENE JOHANSEN AS 16.10.2023 31.05.2024
23/467 Erik Werenskiolds vei Gravearbeid Erik Werenskiolds vei STENE JOHANSEN AS 16.10.2023 31.05.2024
23/481 Jens Holes vei gangvei Bærum Gravearbeid Hjorthehaven TOPAAS OG HAUG AS ENTREPRENØRFORRETNING 20.10.2023 07.06.2024
23/482 VA grøft Skollerudveien Gravearbeid Skollerudveien SKOLLERUD ANLEGG AS 30.10.2023 31.05.2024
23/498 Ny asfaltert, 597600 Fortau Gjettum Gravearbeid Gjettumtunet AKTIV VEIDRIFT AS 06.11.2023 01.06.2024
23/514 Graving for oljeutskiller Gravearbeid Olav Ingstads vei ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 06.11.2023 07.06.2024
23/540 Lønnåskollen 15, Bærum, Kog Anlegg AS Gravearbeid Lønnåskollen KOG ANLEGG AS 20.11.2023 14.06.2024
23/544 Ny asfaltert & Hovedvei 957 Nadderud kabelgrøft og VA-grøfter Gravearbeid Øygardveien, Wilh. Wilhelmsens vei, Gnr/Bnr: 19/1088, Bankveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 20.11.2023 31.05.2024
23/550 Mellemveien 11, Bærum, Kog Anlegg Gravearbeid Mellemveien KOG ANLEGG AS 20.11.2023 14.06.2024
23/553 MF0042 Jerbaneveien 35 Gravearbeid Jernbaneveien, Gamle Drammensvei TOM HVAAL AS 04.12.2023 07.06.2024
23/559 Graving for vannlekasje Gravearbeid Rifleveien ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 22.11.2023 07.06.2024
23/560 MF0065 Niels Leuchs vei 50 Gravearbeid Niels Leuchs vei, Slettestien, Eiksstien TOM HVAAL AS 27.11.2023 28.06.2024
23/563 957 Nadderud VA-grøft Kapellanveien Gravearbeid Kapellanveien OSKAR OG TORMOD WIKE AS 04.12.2023 31.05.2024
23/564 Bekkestua sentrum øst Gravearbeid Gamle Ringeriksvei SKAARET LANDSKAP AS 27.11.2023 31.07.2024
23/565 Arbeid ved gangfelt Arnstein Arnebergs Vei, prosjekt 3900 Arbeidstillatelse Arnstein Arnebergs vei KIM STEINSHOLT AS 22.11.2023 30.05.2024
23/570 353 Kirkedalsveien - borehull Gravearbeid Kirkedalsveinen, Østenåsveien, Lønnveien, Krumveien, Krumveien KAARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS 27.11.2023 31.05.2024
23/576 7220 Bærumsveien 217 Arbeidstillatelse SKOLLERUD ANLEGG AS 04.12.2023 20.12.2024
23/584 352 Bjørnekollen - prøvegraving Gravearbeid Bjørnekollen KAARE MORTENSEN OSLO/AKERSHUS AS 11.12.2023 12.07.2024
23/589 Leieavtale, Skogveien 5C Arbeidstillatelse Skogveien NORD WEST EIENDOM AS 07.12.2023 01.09.2024
23/590 Bjarne Skaus Vei 7 - Bytte ut vannledning Gravearbeid Bjarne Skaus vei BREVIK AS 11.12.2023 28.06.2024
23/591 7140 Bekkegrenda Arbeidstillatelse Bekkegrenda SKOLLERUD ANLEGG AS 25.01.2024 16.05.2025
23/596 Hovedvei, MF0004 Saubakken 19, Rykkinn Versjon 2 Gravearbeid Pærehagan TOM HVAAL AS 08.01.2024 21.06.2024
Viser 51 - 75 av 148 < 1 2 3 4 5 6 >