Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/504 Ringstabekkveien_vannlekkasje Gravearbeid Ringstabekkveien BÆRUM KOMMUNE 03.12.2020 31.05.2021
20/509 10774 Tobias Kupfers vei VF Gravearbeid Tobias Kupfers vei TOM HVAAL AS 02.12.2020 21.05.2021
20/513 VF 10774 Tokes vei Gravearbeid Tokes vei TOM HVAAL AS 07.12.2020 21.05.2021
20/519 579300 Skuiveien VA Gravearbeid Skuiveien, Skuiveien, Skuiveien AKTIV VEIDRIFT AS 07.12.2020 31.05.2021
20/522 Omlegging av Gs-veg ved Hundsund skole Arbeidstillatelse Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 10.12.2020 30.06.2021
20/535 Forneburingen 430-434, Bærum Arbeidstillatelse Forneburingen VEIDEKKE ENTREPRENØR AS 02.02.2021 20.12.2022
20/549 Sprengning pågår Arbeidstillatelse SKANSKA NORGE AS 11.01.2021 31.10.2022
21/5 Aspeveien 2 Gravearbeid Aspeveien BÆRUM KOMMUNE 28.12.2020 30.06.2021
21/6 Terrasseveien 60 Gravearbeid Terrasseveien BÆRUM KOMMUNE 23.12.2020 30.06.2021
21/7 Grevlingsåsen 8 Gravearbeid Grevlingåsen BÆRUM KOMMUNE 29.12.2020 30.06.2021
21/8 Tveterveien 8 Gravearbeid Tveterveien BÆRUM KOMMUNE 05.01.2021 30.06.2021
21/10 Fjerning av rundkjøring ved Hundsund skole Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 18.01.2021 31.12.2023
21/11 Lillehagveien 8_vannlekkasje Gravearbeid Seljeholtet BÆRUM KOMMUNE 31.12.2020 30.06.2021
21/12 Stenging av Snarøyveien ved Hundsund skole Gravearbeid Snarøyveien SKANSKA NORGE AS 18.01.2021 30.12.2023
21/14 Bispeveien, Bærum Gravearbeid Prost Christies vei, Bispeveien, Prost Christies vei HAGEN MASKIN AS 15.03.2021 27.05.2021
21/19 7102 Veritas have Gravearbeid Hans Liens vei SKOLLERUD ANLEGG AS 25.01.2021 29.05.2021
21/22 7102 Veritas Have, ny nettstasjon Arbeidstillatelse Fjordveien SKOLLERUD ANLEGG AS 25.01.2021 31.05.2021
21/25 Tjernsrudveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Tjernsrudveien Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 31.05.2023
21/26 Idrettsveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Idrettsveien Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 31.05.2023
21/30 Ringkroken Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Ringkroken Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 31.05.2023
21/31 Korsveien Skallum - Tjernsrud separering Gravearbeid Korsveien Arne Olav Lund A/S 15.02.2021 31.05.2023
21/32 7067 Nadderudveien 1 Gravearbeid Fagertunveien SKOLLERUD ANLEGG AS 25.01.2021 30.06.2021
21/37 Skallum - Tjernsrud Separering Gravearbeid Skallumhagen Arne Olav Lund A/S 01.02.2021 01.09.2021
21/39 Utgarveien 10_vannlekkasje Gravearbeid Utgarveien BÆRUM KOMMUNE 27.01.2021 30.06.2021
21/40 jONGSKOLLEN 33_VANNLEKKASJE Gravearbeid Jongskollen BÆRUM KOMMUNE 27.01.2021 30.06.2021
Viser 51 - 75 av 168 < 1 2 3 4 5 .. 7 >