Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/318 Omr. Gjetteumskogen - Heggelia Gravearbeid Heggelia TOM HVAAL AS 09.09.2020 31.05.2021
20/324 Ekkoveien 25 Arbeidstillatelse Ekkoveien HAGEN MASKIN AS 08.09.2020 29.05.2021
20/325 Jarmyra Separering Gravearbeid Jarmyrveien Arne Olav Lund A/S 14.09.2020 01.11.2021
20/327 Prosjekt Hosle 1171, Bærum Gravearbeid Bispeveien, Prost Holsviks vei, Wilh. Wilhelmsens vei, Kapellanveien HAGEN MASKIN AS 09.09.2020 30.06.2021
20/330 Solbergveien 42-44, Bærum Gravearbeid Solbergveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 04.06.2021
20/333 Solbergveien, Bærum Gravearbeid Solbergveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 28.05.2021
20/344 Utblokking av VL Ø150mm Gravearbeid Lijordveien, Lijordveien, Lijordveien, Lijordveien, Lijordveien Arne Olav Lund A/S 29.09.2020 30.07.2021
20/396 Villa bekkestuene Påkobling vann i Bærumsveien Gravearbeid Bærumsveien ENTEK AS 19.10.2020 31.05.2021
20/398 Graving for tilkobling av VA og EL Gravearbeid Sykehusveien HEGNA TRANSPORT AS 16.10.2020 30.05.2021
20/404 Leieavtale Rigg Kommunegården i Sandvika Arbeidstillatelse Brodtkorbsgate STRØM GUNDERSEN AS 19.10.2020 20.12.2022
20/427 E-18 Vestkorridoren E108 - Ramstadsletta Gravearbeid Kirkeveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 09.11.2020 31.10.2021
20/455 2041-224 Gamleveien 75 Gravearbeid Gamleveien VEFLEN ENTREPRENØR AS 09.11.2020 10.06.2021
20/462 Ombygging kummer på 500 mm vannledning Gravearbeid Paal Bergs vei BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS 11.11.2020 07.06.2021
20/466 Prost Christies vei, Bærum - Prosjekt Hosle 1171 Gravearbeid Prost Christies vei HAGEN MASKIN AS 16.11.2020 30.06.2021
20/473 2020-116 Skomakerstua. Gangvei Løkkebro Gravearbeid Gnr/Bnr: 83/169 ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 18.11.2020 20.08.2021
20/476 Bygging av ny trafostasjon Gravearbeid Franzefossveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.12.2020 31.12.2023
20/477 Etablering av midlertidig gangtrase Gravearbeid Bjørnegårdsvingen MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.12.2020 31.12.2023
20/485 Skui Vannforsyning Gravearbeid Brekkeski Arne Olav Lund A/S 27.11.2020 01.07.2021
20/488 Wilh. Wilhelmsens vei 40 Arbeidstillatelse Wilh. Wilhelmsens vei GUNNAR RESE AS 23.11.2020 23.12.2021
20/492 Massetransport Arbeidstillatelse SKANSKA NORGE AS 24.11.2020 31.12.2022
20/493 Stenging av GS veg Fornebu Arbeidstillatelse SKANSKA NORGE AS 26.11.2020 31.12.2022
20/494 Byggeplass kommunegården i Sandvika Arbeidstillatelse Arnold Haukelands plass STRØM GUNDERSEN AS 30.11.2020 20.12.2022
20/495 Rykkinnveien 29, Bærum Gravearbeid Rykkinnveien, Brekkeski Arne Olav Lund A/S 14.12.2020 08.07.2021
20/499 microtrenching FTH Krabberud Lillehagveien 42A-97A Gravearbeid Lillehagveien GS-MASKIN AS 11.12.2020 30.06.2021
20/500 Trenching FTH Krabberud Gamle Solbergvei 33-15A Gravearbeid Gamle Solbergvei GS-MASKIN AS 10.12.2020 30.06.2021
Viser 26 - 50 av 168 < 1 2 3 4 .. 7 >