Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/169 Friidretten til BIP Gravearbeid Hauger Skolevei KJELDAAS AS 28.05.2020 02.08.2021
20/171 Benediks vei, Bærum Gravearbeid Prost Christies vei, Benedikts vei HAGEN MASKIN AS 18.05.2020 29.05.2021
20/206 Ropernveien Gravearbeid Ropernveien HANSEN MASKIN 22.06.2020 01.05.2021
20/231 Bispeveien 10 - Utvidet Gravearbeid Bispeveien PEAB AS 24.06.2020 01.06.2021
20/236 Presterud alle Gravearbeid Bærumsveien ENTEK AS 20.07.2020 04.12.2020
20/247 2020-53 Hoslegata 57 Gravearbeid Hoslegata ASKER OG BÆRUM GRAVESERVICE AS 17.08.2020 14.05.2021
20/251 Skui Vannforsyning Gravearbeid Isiveien Arne Olav Lund A/S 20.07.2020 27.01.2021
20/256 Alternativ gangtrase Forneburingen Arbeidstillatelse Fornebuveien MARTHINSEN & DUVHOLT AS 01.08.2020 31.12.2020
20/269 VA grøft 70 19 10 Gravearbeid Industriveien ISACHSEN ANLEGG AS 17.08.2020 01.05.2021
20/283 Wedel Jarlsberg vei 21A Arbeidstillatelse Wedel Jarlsbergs vei VEISKILTING AS 17.08.2020 30.11.2020
20/290 Veritas Have Gravearbeid glassverkveien SKOLLERUD ANLEGG AS 31.08.2020 01.06.2021
20/296 Åsterudveien bru ved nr 23, Bærum Gravearbeid Åsterudveien HAB CONSTRUCTION AS 07.09.2020 07.01.2021
20/297 Kolsås stasjon i Kolsåsstien, Bærum Arbeidstillatelse SPAR EIENDOM AS 07.09.2020 18.12.2020
20/303 Ekkoveien 20-26, Bærum Gravearbeid Ekkoveien HAGEN MASKIN AS 14.10.2020 20.01.2021
20/307 7110 Bærumsveien 201 Gravearbeid Bærumsveien SKOLLERUD ANLEGG AS 02.09.2020 30.09.2021
20/308 Grinibråten 41 Gravearbeid Grinibråten A TUVSJØEN AS 10.09.2020 27.11.2020
20/312 Ny Vannledning i Otto Rykkinsvei Gravearbeid Otto Rykkinds vei BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS 08.09.2020 18.12.2020
20/315 Omr. Søndre Gjettum - Emil Stangs vei + Gjetutmstien Gravearbeid Gang- og sykkelsti, Emil Stangs vei TOM HVAAL AS 09.09.2020 31.12.2020
20/316 Omr. Søndre Gjettum - Søndre Gjettum + Gjettumkollen Gravearbeid Gjettumkollen, Søndre Gjettum TOM HVAAL AS 03.06.2020 31.12.2020
20/317 Omr. Gjettumskogen - Dugnadveien Gravearbeid Dugnadveien TOM HVAAL AS 09.09.2020 30.11.2020
20/318 Omr. Gjetteumskogen - Heggelia Gravearbeid Heggelia TOM HVAAL AS 09.09.2020 18.12.2020
20/319 Omr. Gjettumskogen - Levretoppen Gravearbeid Levretoppen TOM HVAAL AS 09.09.2020 30.11.2020
20/324 Ekkoveien 25 Arbeidstillatelse Ekkoveien HAGEN MASKIN AS 08.09.2020 25.12.2020
20/325 Jarmyra Separering Gravearbeid Jarmyrveien Arne Olav Lund A/S 14.09.2020 01.11.2021
20/327 Prosjekt Hosle 1171, Bærum Gravearbeid Bispeveien, Kapellanveien, Wilh. Wilhelmsens vei, Prost Holsviks vei HAGEN MASKIN AS 09.09.2020 30.06.2021
Viser 26 - 50 av 112 < 1 2 3 4 5 >