Gravesøknader i Bærum kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader for kommunale veier i Bærum kommune

Graving i Bærum kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.baerum.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/269 VA grøft 70 19 10 Gravearbeid Industriveien ISACHSEN ANLEGG AS 17.08.2020 01.05.2021
20/290 Veritas Have Gravearbeid glassverkveien SKOLLERUD ANLEGG AS 31.08.2020 01.06.2021
20/296 Åsterudveien bru ved nr 23, Bærum Gravearbeid Åsterudveien HAB CONSTRUCTION AS 07.09.2020 01.04.2021
20/297 Kolsås stasjon i Kolsåsstien, Bærum Arbeidstillatelse SPAR EIENDOM AS 07.09.2020 28.02.2021
20/307 7110 Bærumsveien 201 Gravearbeid Bærumsveien SKOLLERUD ANLEGG AS 02.09.2020 30.09.2021
20/315 Omr. Søndre Gjettum - Emil Stangs vei + Gjetutmstien Gravearbeid Gang- og sykkelsti, Emil Stangs vei TOM HVAAL AS 09.09.2020 14.05.2021
20/316 Omr. Søndre Gjettum - Søndre Gjettum + Gjettumkollen Gravearbeid Gjettumkollen, Søndre Gjettum TOM HVAAL AS 03.06.2020 14.05.2021
20/317 Omr. Gjettumskogen - Dugnadveien Gravearbeid Dugnadveien TOM HVAAL AS 09.09.2020 16.05.2021
20/318 Omr. Gjetteumskogen - Heggelia Gravearbeid Heggelia TOM HVAAL AS 09.09.2020 01.05.2021
20/319 Omr. Gjettumskogen - Levretoppen Gravearbeid Levretoppen TOM HVAAL AS 09.09.2020 16.05.2021
20/324 Ekkoveien 25 Arbeidstillatelse Ekkoveien HAGEN MASKIN AS 08.09.2020 29.05.2021
20/325 Jarmyra Separering Gravearbeid Jarmyrveien Arne Olav Lund A/S 14.09.2020 01.11.2021
20/327 Prosjekt Hosle 1171, Bærum Gravearbeid Bispeveien, Wilh. Wilhelmsens vei, Kapellanveien, Prost Holsviks vei HAGEN MASKIN AS 09.09.2020 30.06.2021
20/330 Solbergveien 42-44, Bærum Gravearbeid Solbergveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 05.05.2021
20/333 Solbergveien, Bærum Gravearbeid Solbergveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 26.03.2021
20/336 Microtrenching Lillehagveien 41-66, Bærum Gravearbeid Lillehagveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 26.03.2021
20/337 Lillehagveien gangvei, Beæum Gravearbeid Lillehagveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 26.03.2021
20/338 G.F Henriksens vei x Solbergveien, Bærum Gravearbeid G.F.Henriksens vei RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 05.05.2021
20/339 Trenching Lillehagveien 103, Bærum Gravearbeid Lillehagveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 26.03.2021
20/344 Utblokking av VL Ø150mm Gravearbeid Lijordveien, Lijordveien, Lijordveien, Lijordveien, Lijordveien Arne Olav Lund A/S 29.09.2020 30.07.2021
20/348 Markalleen 66, Bærum - Rønaas Entreprenør AS Gravearbeid Markalleen RØNAAS ENTREPRENØR AS 28.09.2020 05.05.2021
20/349 Graving Markalleen 36-48, Bærum Gravearbeid Markalleen RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 05.05.2021
20/351 Markalleen gangvei, Bærum Gravearbeid Markalleen RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 05.05.2021
20/352 Markalleen 100, Bærum Gravearbeid Markalleen RØNAAS ENTREPRENØR AS 28.09.2020 05.05.2021
20/354 Microtrenching Nordliveien 1-26, Bærum Gravearbeid Nordliveien RØNAAS ENTREPRENØR AS 21.09.2020 31.03.2021
Viser 26 - 50 av 123 < 1 2 3 4 5 >